Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Campws

Newidiadau pwysig i Wasanaethau 8 ac 8X Uni Bus

By Estatescomms 25 Feb 2019

O ddydd Llun, 4 Mawrth, bydd rhai newidiadau pwysig i’n gwasanaethau rhif 8 ac 8X. Ymgyfarwyddwch â’r wybodaeth isod ac edrych ar yr amserlenni bysiau newydd sbon, sydd wedi’u datblygu i’ch helpu chi.

 

Bydd gwasanaeth rhif 8X yn cymryd lle gwasanaeth rhif 8 ar gyfer Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan yn ystod y dydd

Ni fydd y gwasanaeth rhif 8 yn mynd drwy Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan yn ystod y dydd o hyn ymlaen. Yn hytrach, bydd gwasanaeth rhif 8X yn teithio drwy’r pentref bob 20 munud o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor yn unig. Bydd y gwasanaeth a’r llwybr newydd yn golygu y bydd yn cymryd llai o amser i chi deithio rhwng Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan a Champws y Bae. Bydd yn cymryd 38 munud i chi o hyn ymlaen yn hytrach na 47!

Am 18:40, bydd  y gwasanaeth rhif 8 sy’n gwasanaethu Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan yn ailddechrau ac yn parhau drwy’r nos.

 

Bydd gwasanaeth rhif 8X yn teithio bob 20 munud o Gampws Parc Singleton i Gampws y Bae

Bydd gwasanaeth rhif 8X o Gampws Parc Singleton i Gampws y Bae yn teithio’n fwy aml – bob 20 munud. Mae hyn yn golygu y bydd mwy o le i chi ar y bysiau os ydych yn teithio ar y llwybr hwn. 

 

Gwasanaeth gwell ac amlach i safle parcio a theithio Ffordd Fabian

Mae gwasanaeth newydd a gwell 8X yn golygu y bydd y gwasanaeth yn mynd i faes parcio a theithio Ffordd Fabian yn fwy aml. O hyn ymlaen, bydd bws yn cyrraedd maes parcio a theithio Ffordd Fabian bob 20 munud, sy’n newyddion gwych ac yn golygu y bydd bysiau’n fwy aml a bydd mwy o le i chi arnynt.

Bydd mwy o le ar fysiau rhif 8

Bydd gwasanaeth rhif 8 yn ystod y dydd yn dechrau ar Gampws Parc Singleton yn hytrach na Phentref Myfyrwyr Hendrefoelan. Mae hyn yn golygu y bydd mwy o le i chi os ydych yn dal bws rhif 8 ar y llwybr presennol h.y. o San Helen, Gorsaf Bysiau’r Cwadrant a Sainsbury’s.

 I gael rhagor o wybodaeth, ac i weld yr amserlen bysiau newydd wedi’i gwella, cliciwch yma. Dylech hefyd edrych ar y Cwestiynau Cyffredin isod.

 Black Magnifying Glass

Cwestiynau Cyffredin

C1 – Beth am wasanaethau rhif 4 a rhif 10? Ydyn nhw’n newid?

A1 – Nac ydyn, ni fydd effaith ar y gwasanaethau hyn a byddant yn parhau fel y maent yn awr.   

 C2 – A fydd gwasanaeth rhif 8 yn mynd i’r dref neu’n teithio drwyddi?

A2 – Bydd, bydd y gwasanaeth yn dal i deithio drwy ganol y dref fel y mae’n ei wneud yn awr.

C3 – Rwy’n byw ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan. Ym mhle gallaf ddal bws 8X?

A3 – Gallwch ddal bws 8X yn union yr un man ag yr ydych yn dal y bws yn awr, sef yn arhosfan bysiau Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan.

C4 – Pa fws y gallaf ei ddal o Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan i Ganol Dinas Abertawe?

A4 – Yn ystod y dydd, gallwch ddal bws 8X i Gampws Parc Singleton lle gallwch fynd oddi ar y bws a neidio ar fws rhif 4, 8 neu 3A. Mae pob un o’r gwasanaethau hyn yn stopio yn ngorsaf fysiau’r Cwadrant. Ar ôl 18:40, pan fydd gwasanaeth rhif 8 yn cymryd lle’r bws hwn, gallwch deithio ar y gwasanaeth hwn yr holl ffordd i Ganol Dinas Abertawe.

C5 – Pa wasanaeth bws y gallaf ei ddefnyddio o Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan i Gampws Parc Singleton?

A5 – Bydd y gwasanaeth 8X yn eich cludo o Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan i Gampws Parc Singleton.

C6 – Os ydw i’n teithio o Gampws y Bae, pa wasanaeth dylwn ei ddefnyddio i deithio i’r lleoliadau canlynol?

A6

  • Gorsaf Fysiau’r Cwadrant - defnyddiwch wasanaeth rhif 8
  • Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan - defnyddiwch wasanaeth rhif 8X
  • Gorsaf Drenau Abertawe, Llety Myfyrwyr Dewi Sant, Uplands, Brynmill – bydd angen i chi ddefnyddio gwasanaeth rhif 10 o Gampws y Bae
  • Campws Parc Singleton – bydd naill ai gwasanaeth 8, 8X neu 10 yn mynd â chi i Gampws Parc Singleton o Gampws y Bae
  • Maes Parcio a Theithio Ffordd Fabian – defnyddiwch wasanaeth 8X

Fel arall, gallwch fynd ar unrhyw rai o’r bysiau hyn sy’n mynd heibio’r campws ar y brif heol i gyrraedd gorsaf fysiau Abertawe.

Sylwer hefyd: bydd rhifau’r gwasanaethau bws sy’n mynd heibio Campws y Bae ar hyn o bryd yn newid, ond byddant yn derbyn ac yn gwerthu’r tocyn £3.50 i fyfyrwyr ac yn derbyn tocynnau teithio i fyfyrwyr o hyd.

Mae X1 yn parhau’n X1

Mae X3 yn parhau’n X3

Bydd X55 yn newid i X5

Bws 58 ac X58 fydd bws X7 ac X8

Mae X10 yn parhau’n X10

Gallwch ddal y bysiau hyn o’r Cwadrant yn yr arosfannau presennol.

Os na allwch ddod o hyd i'r ateb rydych chi'n chwilio amdano, cysylltwch â’n Swyddog Teithio Cynaliadwy a fydd yn hapus i’ch helpu.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.